Hawaii Island

012 Ahu'ena Heiau

012 Ahu'ena Heiau

Subject: 012 Ahu'ena Heiau
Location: Kailua Bay, Kona
Island: Hawai'i
Category: Hawai'i scenics
Copyright: © Linda Ching

To return to the thumbnails page, click your back button.